logo

Poistenie finančnej straty GAP

poradíme
Vám?

Poistenie finančnej straty (GAP):

Poistenie kryje finančnú stratu, ktorá vznikne v dôsledku odcudzenia alebo totálnej škody vozidla. Poistné plnenie je finančný rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla, ktorá bola vyplatená z primárneho poistenia (havarijné poistenie).

Poistenie je možné dojednať pre súkromné aj firemné vozidlá do 3,5 tony a pre vozidlá nad 3,5 tony, ktoré sú nové, ojazdené či dodávkové.

Poistenie GAP sa uzatvára na dobu minimálne 3 rokov a maximálne 6 rokov.

Firma Insurance, s.r.o. Vám poradí, ktorý tip poistenia GAP je najvhodnejší pre Vaše vozidlo.

Kontaktný formulár