logo

Kontakt

Kde nás nájdete

Centrála firmy a kancelárie

Kontakty

Kancelária Staré mesto BA

Oddelenie likvidvácie

Kontaktný formulár

Insurance, s.r.o. je registrovaný ako podriadený finančný agent v registri vedenom Národnou Bankou Slovenska v zozname podriadených finančných agentov pod registračným číslom 229753.

Insurance, s.r.o. vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta na základe zmluvy s Umbrella Group, s.r.o. so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO:44 068 000, so začiatkom vykonávania sprostredkovania poistenia od 13.10.2017.