logo

AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 36 868 396 Adresa spoločnosti: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava 
Web: www.aegon.sk 
Infolinka: 0850 123 466, Asistenčná služba: 0850 123 466 
Akcionári: AEGON, Zastúpenie vo svete: 25 krajín sveta, Na Slovensku od: 2003 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

IČO: 00 151 700 Adresa spoločnosti: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 
Web: www.allianzsp.sk 
Infolinka: 0800 122 222, Fax: 02 / 57 106 891, Asistenčná služba: 0800 122 222 
Akcionári: Allianz AG, Európska banka pre obnovu a rozvoj, Zastúpenie vo svete: 70 krajín sveta, Na Slovensku od: 1993
  

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

IČO: 25695215 Adresa spoločnosti: INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgicko - zastoupena spoločnosťou AXA ASSISTANCE CZ, S.R.O., so sídlom Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika 
Web: www.axa-assistance.sk 
Infolinka: +421 220 664 228, Fax: +420 272 101 009 
Akcionári: AXA Group, Zastúpenie vo svete: 56 krajín sveta, Na Slovensku od: 2010
  

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 36 857 521 Adresa spoločnosti: Kolárska 6, 811 06 Bratislava 
Web: www.axa.sk 
Infolinka a Hlásenie nehôd: 02 / 2929 2929, Fax: 02 / 5949 1112, Asistenčná služba: 0850 11 11 22 
Akcionári: AXA Group, Zastúpenie vo svete: 56 krajín sveta, Na Slovensku od: 2006Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 50 013 602 Adresa spoločnosti: Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice 
Web: www.colonnade.sk 
Infolinka: 055 / 6826 222, Fax: 055 / 6828 250, Hlásenie nehôd: 055 / 6826 222 
Akcionári: Fairfax Financial Holding Zastúpenie vo svete: 4 krajiny sveta, Na Slovensku od:2007
  

ČSOB Poisťovňa, a.s.

IČO: 31 325 416 Adresa spoločnosti: Žižkova 11, 811 02 Bratislava 
Web: www.csobpoistovna.sk 
Korešpondenčná adresa: P.O. BOX 20, 820 09 Bratislava, Infolinka: 0850 111 303, Asistenčná služba: 0850 111 303, Fax: 02 / 482 487 00 
Akcionári: KBC Insurance N.V., Zastúpenie vo svete: 7 krajín sveta, Na Slovensku od: 1995
  

Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu

IČO: 36 681 512 Adresa spoločnosti: Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
Web: www.europska.sk 
Infolinka: 02 / 5441 7704, Asistenčná služba: +421 2 5441 7711, Fax: 02 / 5441 0174 
Akcionári: Generali PPF Holding, Meine Reiseversicherung, Zastúpenie vo svete: 7 krajín sveta, Na Slovensku od: 2006
  

Generali Poisťovňa, a.s.

IČO: 35 709 332 Adresa spoločnosti: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
Web: www.generali.sk 
Infolinka: 0850 111 117, Asistenčná služba: 0850 111 117, Hlásenie nehôd: 0850 111 117 
Akcionári: Generali PPF Holding, Zastúpenie vo svete: 64 krajín sveta, Na Slovensku od:1996
  

Genertel poisťovňa a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 36 869 511 Adresa spoločnosti: Panónska 21, 851 04 Bratislava 
Web: www.genertel.sk 
Infolinka: 0850 555 555, Asistenčná služba: +421 2 32 784 284, Hlásenie nehôd: 0850 555 5552 
Akcionári: Generali PPF Holding, Zastúpenie vo svete: 4 krajiny sveta, Na Slovensku od:2010
  

Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 47 236 060 Adresa spoločnosti: Miletičova 21, 821 08 Bratislava 
Web: www.groupama.sk 
Infolinka a Hlásenie nehôd: 0850 211 411, Fax: +421 2 208 54 444, Asistenčná služba: +421 2 208 54 504 
Akcionári: Groupama International, Zastúpenie vo svete: 13 krajín sveta, Na Slovensku od:2008
  

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

IČO: 31 595 545 Adresa spoločnosti: Štefániková 17, 811 05 Bratislava 
Web: www.kpas.sk 
Infolinka: 0800 112 222, Asistenčná služba: 18 118, Hlásenie nehôd: 0850 111 566 
Akcionári: Vienna Insurance Group, Zastúpenie vo svete: 18 krajín sveta, Na Slovensku od:1994
  

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

IČO: 00 585 441 Adresa spoločnosti: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 
Web: www.koop.sk 
Infolinka: 0800 120 000, Fax: 02 / 5249 5983, Hlásenie nehôd: 0850 111 577 
Akcionári: Vienna Insurance Group, Zastúpenie vo svete: 18 krajín sveta, Na Slovensku od:1990
  

MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO: 47 257 091 Adresa spoločnosti: Pribinova 10, 811 09 Bratislava 
Web: www.metlife.sk 
Telefón: 0800 800 008 
Akcionári: Metlife, Zastúpenie vo svete: 60 krajín sveta, Na Slovensku od: 1995
 UNION poisťovňa, a.s.

IČO: 31 322 051 Adresa spoločnosti: Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 
Web: www.union.sk 
Infolinka: 0850 111 211, Asistenčná služba: 0850 111 211 
Akcionári: Eureko B.V., Zastúpenie vo svete: 13 krajín sveta, Na Slovensku od: 1992
  

UNIQA poisťovňa, a.s.

IČO: 00 653 501 Adresa spoločnosti: Krasovského 15, 851 01 Bratislava 
Web: www.uniqa.sk 
Infolinka: 0850 111 400, Hlásenie nehôd: 0850 111 400 
Akcionári: UNIQA Group Austria, Zastúpenie vo svete: 13 krajín sveta, Na Slovensku od:2001
  

Wűstenrot poisťovňa, a.s.

IČO: 31 383 408 Adresa spoločnosti: Krasovského 15, 851 01 Bratislava 
Web: www.wuestenrot.sk 
Infolinka: 02 / 57 88 99 01, Fax: 02 / 57 88 99 92, Hlásenie nehôd: 02 / 57 88 99 02 
Akcionári: Wüstenrot Versicherungs-Aktiengesellschaft, Zastúpenie vo svete: 6 krajín sveta, Na Slovensku od: 1998
 

Potrebujete poradiť?

Dalibor Drobka

Dalibor Drobka

poistný špecialista / neživotné poistenie dalibor.drobka@insurance.sk +421 905 990 492